"Зареждам..."

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАН ПРОЕКТ ПО ОПИК 2014 - 2020

На 27.07.2020 г. „МИСТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕООД сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073-5549-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19’’ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020. Целта на проекта е подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Проектът ще се изпълни с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие.

Срокът за изпълнение на проекта е от 27.07.2020 г. до 27.10.2020 г. Общата стойност на проекта е 3 323.00 лв., от които 2 824.55 лв. европейско и 498.45 лв. национално съфинансиране.

Тайната на Криптос те очаква.

Запази своя час за игра